Automaatiopalvelut

Automatisointi ja modernisointi

Koneiston ja linjaston käyttöikää voi huomattavasti pidentää ohjausta uusimalla. Vanhat releohjaukset voidaan korvata ohjelmoitavalla logiikkaohjauksella (PLC). Samoin vanhat logiikkaohjaukset, joihin ei varaosia enää saa voidaan uusia ja vanhat mekaaniset sovellukset on uusittavissa taajuusmuuttajaohjatuilla oikosulkumoottoreilla tai huipputarkoilla servomoottoreilla. Siemensin S5-logiikalla ohjatut koneet on myös aika päivittää esim. s7-ohjatuksi. Modernisoimalla saa myös muita etuja vanhaan järjestelmään nähden.
  • Lisääntynyt nopeus (pienemmät valmistuskustannukset)
  • Parempi tarkkuus (laatu)
  • Virheiden minimointi (laatu, pienemmät valmistuskustannukset)

Automaatioprojektit

Toimitamme automaatioprojektit aina suunnittelusta toimivan laitteen käyttöönottoon. Olipa toimialasi mikä hyvänsä, meiltä saat toimivat ratkaisut linjastoosi.

Vika- ja huoltokäynnit

Seisova tai reistaileva linjasto aiheuttaa aina suuret kulut. Kulujen minimoimiseksi on viat saatava nopeasti korjattua. Pystymme korjaamaan sähköviat, löytämään ja vaihtamaan vialliset komponentit sekä korjaamaan automaation anturi- sekä ohjelmaviat.